"Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się."
Stefan Wyszyński
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UNIWERSYTET

Uniwersytet - (łac. universitas magistrorum et scholarium, 'ogół nauczycieli i uczniów') najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
Niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego. Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to uczelnia o sześciu wydziałach, największa w mieście i druga w regionie kujawsko-pomorskim pod względem liczby profesorów, studentów i absolwentów, jak również liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy.
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor. Senat jest najwyższym, kolegialnym organem uchwałodawczym. Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział.
Uniwersytet Rzeszowski
Jednym z głównych warunków wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim jest realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Uniwersytet Śląski
Jednym z głównych warunków wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim jest realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Uniwersytet Warszawski
W 2013 roku na uniwersytecie studiowało 45 793 studentów oraz 3927 słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet oferuje 127 kierunków studiów, 6 makrokierunków. Na uczelni pracuje 7070 pracowników w tym 3591 pracowników naukowych (z czego 923 ma tytuł profesora).

Wieści z uzelni  |  Wieści ze szkół  |  Współpraca  |  O nas  |  Forum        W górę

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand