"Słabością każdej mądrej idei jest to, że starają się realizować ją głupcy."
Marek Hłasko
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UCZELNIE WOJSKOWE

Obrona narodowa - to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego. Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego.
Akademia Obrony Narodowej
Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.
Wyższa Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie
Zachowując w pamięci zapisany w kartach historii dorobek lotniczych pokoleń, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych działa na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa: kształci nowe pokolenia lotników oraz pomnaża dorobek naukowy i techniczny.

Wieści z uzelni  |  Wieści ze szkół  |  Współpraca  |  O nas  |  Forum        W górę

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand