"Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się."
Stefan Wyszyński
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UCZELNIE ROLNICZE/PRZYRODNICZE

Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.
Nauki przyrodnicze - to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego.
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor. Senat jest najwyższym, kolegialnym organem uchwałodawczym. Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział.

Wieści z uzelni  |  Wieści ze szkół  |  Współpraca  |  O nas  |  Forum        W górę

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand